ไม่มีหมวดหมู่

กรมควบคุมโรค ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน นำล่อง 17 แห่ง

กรมควบคุมโรคและกรมราชทัณฑ์รว่มือกันเดินตามโครงการ “คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม” ทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime – UNODC) ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานด้านบริการเอชไอวีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ

Continue Reading