สังคม

ประกาศ การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินี

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการ

ขอบคุณ
ข่าวพระราชสำนัก โดย Tnews
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักข่าทีนิวส์